Phóng sự về Muslim tại Việt Nam - P. 1

Phóng sự về đạo Islam ở đồng bằng sông Cửu Long do Agnès De Féo thực hiện - dẫn giải bằng tiếng Pháp. Nguồn: chanlyislam.net

Video list