Bài hát chủ đề Bế mạc Năm Thánh 2010: Cùng Mẹ Ra Khơi

(Sáng tác: Lm. Minh Anh)

Video list