Phóng sự ngày làm việc thứ I (22.11.2010)

(Video: WGPSG)

Video list