Video Clip: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Linh Mục tại TGP.TPHCM.

Video Clip: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Linh Mục và phong chức linh mục ngày 19-6-2009 tại TGP.TPHCM.

Thực hiện: Ngọc Đức

Video list