Giáo xứ Tân Việt: Thánh Lễ Thêm Sức

Ngày 8/6/2009, cộng đoàn giáo xứ Tân Việt đã mừng đón Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm về giáo xứ để chủ sự thánh lễ Thêm Sức cho các em thiếu nhi tại giáo xứ. Trong bài giảng, Đức Cha đã giúp các em ý thức về ơn Chúa Thánh Thần được lãnh nhận hôm nay và trọng trách của người Kitô hữu là Loan báo Tin Mừng.Đứ c Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm về dâng Thánh lễ và cử hành bí tích Thêm Sức.

Ngọc Đức thực hiện

Video list