Giáo xứ Bến Cát: Thánh lễ an táng cha Marcô Nguyễn Đức Huỳnh, SDB