Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ngày mục vụ liên tổ 4