Giáo xứ Tân Thành: Kỷ niệm 9 năm cung hiến thánh đường

Xin click vào hình để xem hình phóng to