Giáo xứ Bàn Cờ: Ban chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tuyên hứa

Xin click vào hình để xem hình phóng to