Giáo hạt Phú Thọ: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Xin click vào hình để xem hình phóng to