ĐTGM Marek Zalewski lần đầu tiên dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to