Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ an táng cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh