Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Per Mariam ad Jesum”

Xin click vào hình để xem hình phóng to