Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn: Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Tổng Giám mục

Xin click vào hình để xem hình phóng to