Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện TGP Sài Gòn nhậm chức Chánh sở Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8g30 ngày thứ Bảy 10-9-2016. Thánh lễ và nghi thức do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.

Xin click vào hình để xem hình phóng to