Giáo xứ An Nhơn: Linh mục Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ nhậm chức chánh xứ

Xin click vào hình để xem hình phóng to