Công ty giấy Sài Gòn: Kỷ niệm 18 năm thành lập và làm phép tượng Đức Mẹ La Vang

Xin click vào hình để xem hình phóng to