ĐHY Fernando Filoni thăm ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn và Đại Chủng viện Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to