ĐHY Filoni thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam: Ngày thứ ba 21.01.2015 - Phần 1: Giáo phận Hưng Hoá đón tiếp và chào mừng ĐHY

Xin click vào hình để xem hình phóng to