Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48 - Phần 1: Sinh hoạt và Sứ Điệp

(Ảnh: Truyền Thông TGP Sài Gòn)

Xin click vào hình để xem hình phóng to