Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 15 năm thành lập

 (Ảnh: Vicen Gon)

Xin click vào hình để xem hình phóng to