Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa mừng lễ bổn mạng và ra mắt tân Ban Chấp Hành

(Ảnh: Mạnh Hùng)

Xin click vào hình để xem hình phóng to