Gia đình Naza và Cộng đoàn Gia đình Chúa mừng bổn mạng Lễ Thánh Gia

(Ảnh: Ngọc Đức)
Xin click vào hình để xem hình phóng to