Lễ tấn phong Giám mục cho Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, OFM, Giám mục Phụ tá Gp. Melbourne, Australia

Lễ tấn phong Giám mục cho Đức cha Nguyễn Văn Long diễn ra tại nhà thờ Chính tòa thánh Patrick lúc 19g30 ngày 23/06/2011 (16g30 giờ Việt Nam).

(Ảnh: Casamento, cam.org.au)

Xin click vào hình để xem hình phóng to