Hội Thừa Sai Việt Nam: Thánh lễ luân phiên Cụm 1, Giới Trẻ Đa Minh GP. Sài Gòn

(Ảnh: Văn Chức)

Xin click vào hình để xem hình phóng to