Bế mạc Năm Thánh: Nghi thức đón tiếp các phái đoàn