Học viện Dòng Tên: Thánh lễ Tạ ơn

(Ảnh: Văn Chức)

Xin click vào hình để xem hình phóng to