Gx. Tân Thành: Thánh lễ tạ ơn và tuyên hứa GĐ MVTT giáo hạt Tân Sơn Nhì

(Ảnh: Trương Hùng)

Xin click vào hình để xem hình phóng to