Thánh lễ Bế mạc Tuần lễ Di Dân 10.1.2010

Xin click vào hình để xem hình phóng to