Trần Lợi

Sa mạc Huấn luyện Vươn Lên I tại Giáo phận Long Xuyên

Bước khởi đầu thật lạc quan của Phong trào TNTT tại Giáo Phận Long Xuyên hôm nay chắc chắn sẽ hứa hẹn một mùa bội thu trong tương lai rất gần.