Trịnh Nhất Định

Rao giảng Tin Mừng giữa lòng Giáo Hội và dân tộc khi bị “mất nhà, mất đất”

Phải tuyệt đối dựa trên Lời Chúa, trên giáo huấn của Giáo Hội, của Công Đồng Vatican II, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vì chỉ có như thế ta mới giải quyết được tận gốc