Anmai CSsR

Đau đáu cái phận Tật - Nghèo

Chẳng lẽ cứ mãi để những phận người kém may mắn này sống trong cái cảnh nghèo thế sao? Phải nâng chúng lên cho đúng nhân phẩm, cho đúng phẩm giá một con người hẳn hoi chứ!

n/a

n/a