Anmai CSsR

Đau đáu cái phận Tật - Nghèo

Chẳng lẽ cứ mãi để những phận người kém may mắn này sống trong cái cảnh nghèo thế sao? Phải nâng chúng lên cho đúng nhân phẩm, cho đúng phẩm giá một con người hẳn hoi chứ!

Nhìn Thập giá...

Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, Thập giá ngất cao chiều nao.

Dòng Chúa Cứu Thế với mái ấm khuyết tật Thanh Tâm (An Thới Đông - Cần Giờ)

Các em vào trường Thanh Tâm được chia vào 4 lớp để phù hợp với khả năng, với bệnh trạng, với khuyết tật của em như: khiếm thính, thiểu năng, chậm phát triển.