ĐGH Gioan Phaolo II

Diễn văn của Đức Gioan Phaolô II với các đại diện các Giáo Hội Kitô và các cộng đồng tôn giáo trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi 27.10.1986

Sự kiện nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo cùng đến đây để cầu nguyện tự nó là một lời mời gọi thế giới nhận thức rằng có một chiều kích khác của hòa bình...

Bài giảng của ĐGH Gioan Phaolô II về Lòng Chúa Thương Xót

Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về Tình Yêu của Ngài, Tình Yêu ấy mạnh hơn sự chết và tội lỗi. Tình Yêu ấy thúc giục mỗi người đáp lại tình yêu với Đấng bị đóng đinh.

Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" (Ecclesia in Asia) của ĐGH Gioan Phaolo II

Đề cương tuần thường huấn Linh mục tại Gp Đà Lạt năm 2000: tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu".

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": kết thúc

Chúc tụng Thiên Chúa vì các dân tộc Á Châu, thật phong phú trong sự đa dạng, nhưng lại hiệp nhất trong niềm khát khao hòa bình và sự sống viên mãn.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 7

Những chứng nhân Tin Mừng: các chủ chăn, đời sống thánh hiến và các hội truyền giáo, người giáo dân, gia đình, giới trẻ, truyền thông xã hội và các thánh tử đạo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 6

Phục vụ cho sự thăng tiến con người: học thuyết xã hội.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 5

Hiệp thông và đối thoại để truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo phải đi đôi với nhau.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 4

Đức Giêsu Đấng Cứu Thế loan báo ơn huệ. Các vị trí ưu tiên của việc loan báo Tin Mừng tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 3

Chúa Thánh Thần với Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, với Thân Thể Đức Kitô, và với Sứ Vụ của Giáo Hội tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 2

Đức Giêsu Kitô, Con Người-Thiên Chúa, Đấng Cứu độ. Đức Giêsu Kitô: Chân Lý của Nhân Loại.