Nguyễn Đạo Huân

Linh mục nhiếp ảnh gia Trần Cao Tường

Phần lớn những tác phẩm của ông là phong cảnh, hầu hết những sáng tác đều bắt nguồn từ những ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của Thượng Đế đã ban cho con người