Giáo Dục

Nền giáo dục và những điều nghịch lý

Vấn đề giáo dục trong những năm qua tại Việt Nam luôn là một diễn đàn sôi nổi trên các phương tiện truyền thông báo chí. Bài viết "Nền Giáo Dục và những điều nghịch lý" gợi mở cho chúng ta một hướng nhìn xác thực với thực tại giáo dục hôm nay tại Việt Nam.

Vài suy nghĩ về triết lý giáo dục Kitô giáo

Trong năm 2008, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình có tổ chức một buổi toạ đàm về đề tài Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và giải pháp. Điều đáng nói về cuộc tọa đàm là có nhiều học giả nhấn mạnh đến triết lý giáo dục.