Maria Nguyễn Thị Ngọc

Hội CBMCG TGP Sàigòn: Đại hội tổng kết hoạt động 2011

Ngày 18/02/2012 được sự hướng dẫn của cha Tổng Linh hướng, Hội CBMCG Giáo phận Sàigòn đã tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động 2011.

Các Bà Mẹ Công Giáo mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Thánh Lễ họp mặt mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2010 tại Thánh Đường Giáo Xứ Tân Định. Thành phần tham dự gồm Các bà mẹ Công Giáo trong Giáo Phận