Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

FABC: Hội thảo “Những thách đố của thời đại về việc sống đời sống độc thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng hôm nay trong Giáo Hội tại Á Châu”

Từ ngày 14 đến 19-5-2012, tại Thailand, UB Giáo sĩ Liên HĐGM Á Châu (FABC-OC) tổ chức một Khóa Hội thảo về đời sống độc thân linh mục.

Buổi cầu nguyện Taizé: Hướng dẫn cụ thể

Xin những người hướng dẫn đọc chậm rãi, rõ ràng để mọi người có thể nghe được. Xin đừng bỏ nhỏ ở cuối câu.  

Tổ chức một buổi cầu nguyện theo Cộng đoàn Taizé

Cầu nguyện bằng tiếng hát là một trong những diễn tả thiết yếu nhất của việc tìm kiếm Thiên Chúa. Những bài hát ngắn, được lặp lại nhiều lần, làm nổi bật lên đặc tính suy niệm.  

Những nét riêng biệt của Cầu nguyện Taizé tại Việt Nam

Cách thức cầu nguyện theo Cộng đoàn Taizé đã được “việt-nam-hóa” để thích ứng với hoàn cảnh và nhu cầu của người giáo dân Việt Nam 

Đời sống linh mục công giáo: một thách đố của thế giới hiện đại

Cuộc Hội Thảo Quốc Tế về chủ đề này đã được Uỷ Ban Giáo Sĩ thuộc Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) tổ chức tại đại học Assumption Thái Lan