Sống Lời Chúa

Làm tôi tớ mọi người

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/02/2019 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,30-37
Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người (Mc 9,35)

Bài học đức tin

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/02/2019 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,14-29
Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! (Mc 9,24)

Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 20/05/2018 (All day)
Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Ga 20, 19-23
Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20, 22)

Trung thành theo Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 19/05/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,20-25
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực (Ga 21,24)

Chúa biết con hơn con biết con

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 18/05/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,15-19
Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy (Ga 21, 17)

Chúa Giêsu cầu cho các tín hữu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 17/05/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,20-26
 Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con (Ga 17, 23)

Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 16/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,11b-19
Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến (Ga 17, 19)

Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 15/05/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,1-11a
Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian (Ga 17, 11)

Thầy đã thắng thế gian

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 14/05/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,29-33
Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian (Ga 16,33)

Niềm hy vọng Nước Trời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 13/05/2018 (All day)
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời (Lc 24,51)