Sống Lời Chúa

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nhu Cầu Số Một

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 03/06/2018 (All day)
Chúa Nhật 9 TN ,Lễ Mình Máu Thánh Chúa( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Mc 14,12-16.22-26
“Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” (Mc 14,22)

n/a

n/a

n/a