Sống Lời Chúa

Tạ ơn Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 18/07/2018 (All day)
Thu tư Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 11, 25-27.
"...nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha."

Trách nhiệm nhiều hơn

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 17/07/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 11,20-24
Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối (Mt 11,20)

n/a

Ghi nhớ trong lòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 09/06/2018 (All day)
Thứ Bảy - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ( Lễ nhớ )
Lời Chúa: 
Lc 2,41-52
"Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng." (Lc 2,51)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a