Sống Lời Chúa

Lạy Cha Chúng Con

Thứ Năm tuần 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời” (Mt 6,7-15)

Nội Tâm

Thứ Tư tuần 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,1-6.16-18
“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,18)

Hãy Nên Hoàn Thiện!

Thứ Ba tuần 11 Thuờng Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

Sống Đức Ái Kitô Giáo

Thứ Hai tuần 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
“Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác.” (Mt 5,38-39)

Sống Trung Thực

Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,33-37
“Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không; thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,36)

Sự Triệt Để Của Nước Trời

Thứ Sáu tuần 10 TN
Lời Chúa: 
Mt 5,27-32
“Thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị sa vào hỏa ngục.” (Mt 5,29)

Để kiện toàn

10.06.2009 - Thứ tư Tuần 10 Thường niên năm B
Lời Chúa: 
Mt 5, 17-19
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”

Chúa cứu dân

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/01/2017 (All day)
Thứ hai tuần III thường niên A
Lời Chúa: 
Mc 3, 22-30
"Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ" (Mc 3,22)

Hãy nghe Lời Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/01/2017 (All day)
Chúa Nhật III thường niên A
Lời Chúa: 
Mt 4, 12-23
 "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" ( Mt 4,14)