Sống Lời Chúa

Can đảm và Bình an

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 04/08/2018 (All day)
Thứ bẩy Tuần 17 Thường Niên (Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 14:1-12
Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ (Mt 14,4-5)

Thánh kiến tai hại

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 03/08/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13, 54-58
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. (Mt 13,57)

Khoan dung và kiên nhẫn

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 02/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 17 Thường Niên (Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 13,47-53
Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13,48)

Tại sao dùng dụ ngôn

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 26/07/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 16 Thường Niên(Thánh Gioan kim và thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" (Mt 13,11)

Nước Trời quý giá hơn tất cả

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 01/08/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46
Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng (Mt 13,46)

Theo Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 02/07/2018 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường niên
Lời Chúa: 
Mt 8,18-22
Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." (Mt 8,22)

Chúa Giêsu đi bước trước

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 06/07/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 13 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9,13)

Cơ hội và nguy cơ

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 31/07/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 17 Thường Niên - Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.
Lời Chúa: 
Mt 13,36-43.
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (Mt 13,40)

Sức sống bên trong

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 30/07/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35.
“Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình...  giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột”. (Mt13,31-33).

Cộng tác

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 29/07/2018 (All day)
Chúa nhật 17 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga. 6, 1-15
"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" (Ga 6,9)