G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15-9-2016, dành cho 150 thành viên Hiệp Hội Kinh Thánh Italia, ĐTC kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người chống lại nhiều thứ đe dọa.

Kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Hàn Quốc

Chiều ngày 18-8-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm 5 ngày của ngài tại Hàn quốc nhân dịp Đại hội giới trẻ Công Giáo Á châu kỳ 6 và tôn phong 124 vị tử đạo lên bậc chân phước.

Đức Thánh Cha đến Hàn Quốc

Lúc 10 giờ 10 phút sáng thứ năm, 14-8-2014, ĐTC Phanxicô đã đến thủ đô Hán Thành của Hàn Quốc sau chuyến bay dài hơn 11 tiếng đồng hồ từ Roma.

Đức Thánh Cha gặp gỡ công nghị các GM Công Giáo Canđê

Sáng hôm 4-2-2013, ĐTC đã tiếp kiến Công nghị Giáo Hội Công Giáo Canđê gồm 20 vị, dưới sự hướng dẫn của Đức Tân Thượng Phụ Louis Sako.

Công bố 2 tự sắc của Đức Thánh Cha

Hôm 25-1-2013, ĐTC qui định rằng từ nay việc Huấn giáo thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng, thay vì thuộc Bộ giáo sĩ, và bù lại các chủng viện từ nay thuộc thẩm quyền của Bộ giáo sĩ, thay vì thuộc Bộ Giáo dục Công Giáo.

Đức Thánh Cha tiếp đoàn thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26-1-2013, dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đề cao quan hệ mật thiết giữa đức tin và đời sống hôn nhân.

Đức Tổng Giám Mục Girelli có nhiều thời giờ hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam

Đức TGM Girelli chỉ còn giữ nhiệm vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là Asean. Điều này có nghĩa là ngài có nhiều thời giờ hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam,

Lễ cải táng Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Px. Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ Đức Mẹ Scala.

Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục thăng tiến hôn nhân và gia đình

Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và gia đình đang chịu nhiều đe dọa và khủng hoảng ngày nay.

Vai trò của Bí tích Hòa giải trong việc tái truyền giảng Tin Mừng

Trong cuộc tiếp kiến 1.300 linh mục và phó tế tham dự khóa học thường niên về Bí tích Hòa giải, ĐTC mời gọi các cha giải tội cộng tác vào công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng.