G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thống Obama

Chiều 10-7-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, sau khi ông kết thúc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-8

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương: 1-7-2009

Trong buổi tiếp kiến chung 20 ngàn tín hữu sáng ngày 1-7-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã quảng diễn ý nghĩa Năm Linh Mục mới khai mạc.

Đức Thánh Cha khai mạc Năm Linh Mục

Lúc 6 giờ ngày 19-6-2009, ĐTC Bênêđictô 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Năm Linh Mục