Sống Lời Chúa

Đáp trả Lời Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 06/09/2018 (All day)
Thứ Năm tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 5,1-11
Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người (Lc 5,11)

Đem "Lời" đến cho mọi người

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 05/09/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4, 38-44
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ (Lc 4,40)

"Lời" đem lại bình an

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 04/09/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,31-37
Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền (Lc 4,31-32)

Chứng Nhân Tin Mừng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 03/09/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,16-30
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 4,18).

Nỗ lực hoàn thiện

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 02/09/2018 (All day)
Chúa Nhật 22 Thường Niên B (Chân phước Francis Burte và đồng bạn)
Lời Chúa: 
Mc 7,1-8a. 14-15. 21-23
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta (Mc 7,6)

Sống Khiêm Nhường

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 25/08/2018 (All day)
Thứ Bảy tuần 20 Thường Niên (Thánh Luy. Thánh Giu-se Calasanz, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23,12)

Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 23/08/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên (Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ)
Lời Chúa: 
Mt 22,1-14
Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ? (Mt 22,12)

Giáo hội của người nghèo

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 21/08/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 20 Thường Niên (Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 19,23-30
Người giàu có khó vào Nước Trời. (Mt 19,23)

Nếu anh muốn nên hoàn thiện

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 20/08/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 20 Thường Niên (Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 19,16-22
Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19,22)

Bánh hằng sống

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 19/08/2018 (All day)
Chúa nhật 20 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga 6, 51-59
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6,56)