Phaolô Vũ Chí Hỷ sss

Thánh Thể trong Thần Học và Linh Đạo của Thánh Phaolô

Thánh Phaolô minh định Thánh Thể là Nguyên Lý Hiệp Thông, là Bữa Tiệc của Chúa, là Nghi Lễ Tưởng Niệm Ơn Cứu Độ