ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn

ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn trả lời những câu hỏi về việc đi cầu nguyện để được mang thai, biến cố Tam Toà, Bầu Sen, Loan Lý, Đồng Chiêm...

Trước những biến cố đặc biệt đang làm cho người ta phải quan tâm lo lắng, Ban Mục Vụ Truyền Thông TGP.TPHCM đã xin được phỏng vấn Đức Hồng Y

Thư Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Chúa đến xây dựng một trời mới đất mới, nơi đó lòng nhân hậu và tình thương của Chúa ấp ủ và chở che con cái loài người trong bình an và hạnh phúc lâu bền

Lời chủ chăn về "Giáo dục Kitô giáo và sự phát triển toàn vẹn"

Công việc tổ chức mục vụ thích hợp đòi hỏi trước hết là học tập gương Chúa Giêsu đồng hành, đồng cảm, quảng đại bao dung đối với các bạn trẻ, yêu thương phục vụ, đem lại bình an cho họ.

Lời Chủ chăn tháng 9 năm 2009

Công việc tổ chức mục vụ thích hợp đòi hỏi trước hết là học tập gương Chúa Giêsu đồng hành, đồng cảm, quảng đại bao dung đối với các bạn trẻ, yêu thương phục vụ họ, đem lại bình an cho họ.

Bài học lịch sử về phát triển đất nước

Niềm tin vào chân lý và công lý, lòng quý trọng đối với tình huynh đệ và hoà bình: đây là những giá trị nền tảng đồng thời định hướng cho đời sống con người và xã hội.

Tự do, nhân quyền, và bổn phận cầu nguyện

Tự do và nhân quyền là bẩm sinh, là thiên phú. Nói cách khác, là quà tặng vô giá Đấng Tạo Hoá