Patrick de Laubier

Một con người cao cả: Gioan Maria Vianney (1786-1859)

Từng được gọi là bổn mạng các cha sở, nay được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đặt làm quan thầy các linh mục trên toàn thế giới