Mục tiêu

Mục Tiêu

1. Loan báo Chân lý Tin Mừng.
2. Xây dựng nền văn minh tình thương &   văn hoá sự sống.
3. Khai mở dòng chảy hiệp thông.
Điều đó cũng có nghĩa là nhằm phát huy: chân lý - công lý -  tình bác ái huynh đệ liên đới và đại đồng - sự an bình và hoà bình.