Hoạt Động & Suy Tư

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 24/02/2019

"Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng, chúng ta phải giữ cho la bàn của mình chỉ về "đúng hướng Bắc" theo sự hướng dẫn của những giá trị đích thực." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 23/02/2019

Xin Cha biến đổi tất cả thành lời cầu nguyện có giá trị để xin cho mọi người biết quảng đại đón nhận những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 22/02/2019

"Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô chìa khóa để mở cửa vào Nước Trời, và không đóng nó lại." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 21/02/2019

Lạy Cha nhân từ, con lắng đọng trong vài khoảnh khắc để chiêm ngắm sự hiện diện của Cha trong cuộc sống của con.

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 20/02/2019

"Cha chúng ta ở trên trời luôn luôn lắng nghe con cái của Ngài, khi chúng chạy đến kêu cầu Ngài trong cơn thống khổ." (ĐGH Phanxicô

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 8 Thường niên, năm C

Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 19/02/2019

"Cha cảm thấy đau đớn vì rất nhiều trẻ em bị giật ra khỏi gia đình các em, và buộc phải trở thành những người lính trẻ em. Đây chính là một thảm kịch." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 18/02/2019

"Chúng ta cần có Chúa Thánh Thần để rao truyền đức tin. Tự mình ta chẳng thể làm được gì." (ĐGH Phanxicô) 

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 17/02/2019

"Chỉ những ai biết nhìn nhận lỗi lầm của mình và cầu xin sự tha thứ thì mới nhận được sự thấu hiểu và lòng vị tha từ người khác." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 16/02/2019

"Thông điệp của Chúa Giêsu đang làm chúng ta băn khoăn và lo lắng vì nó thách thức mọi quyền lực của các tín ngưỡng thế tục và khuấy động lương tâm con người. (ĐGH Phanxicô)